ثبت مشاور
+
کلیسای سنت استپانوس آذربایجان
ایرانگردی

کلیسای سنت استپانوس آذربایجان

توریست پرشیا : از نظر تاریخی بعد از کلیسای تادئوس قرار دارد و تاریخ بنای آن متعلق به قرن نهم میلادی است.     کلیسای مزبور به یاد استپانوس، کشیشی که در سال 37 میلادی به دست یهودیان سنگسار شد، بنا شده است. ساختمان شکل کلی صلیبی دارد. بنای آن
بالا