ثبت مشاور
+
دیدنیهای خلوت ایران در پاییز و زمستان
ایرانگردی

دیدنیهای خلوت ایران در پاییز و زمستان

توریست پرشیا : هر چند که پاییز فصل بازگشایی مدرسه ها و دانشگاه هاست اما به دلیل آب هوای شاعرانه و دل انگیز و همینطور جاده هایی به دور از شلوغی تابستان، یکی از بهترین زمان های سال برای سفر به شمار می رود. پاییز كه می آید درختان سبز كم كم رنگ عوض می كنند و
بالا