ثبت مشاور
+
موزه شوش و دیدنیهای این مجموعه
ایرانگردی

موزه شوش و دیدنیهای این مجموعه

توریست پرشیا : در این مجموعه که موزه در قسمتی از آن واقع گردیده است ، بناهای تاریخی در نزدیکی یکدیگر قرار دارند که بازدید از آنها پیشینه ایران را آشکار میسازند. موزه شوش واقع در استان تاریخی خوزستان با 550 ‏متر مربع زیربنا در میان باغی به وسعت 14635
بالا